Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30.06.2014 roku, Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 t.j. z późn. zm.).

Na terenie Miasta Szczecinek zlokalizowane są dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. PSZOK ul. Łowiecka, 78-400 Szczecinek (składowisko odpadów),

2. PSZOK ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek (PGK Sp. z o.o.)

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie przekazać można:

1. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe (wyłącznie na składowisko ul. Łowiecka)

2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

3. Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich.

4. Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich.

5. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji.

6. Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich.

7. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki.

8. Baterie i akumulatory.

9. Zużyte kartridże i tonery.

10. Przepracowane oleje.

11. Przeterminowane leki.

Ponadto w ciągu roku prowadzonych jest 6 zbiórek odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w formie zbiórki mobilnej.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek – punkty zbierania odpadów zlokalizowane w Szczecinku ul. Cieślaka 6 c oraz ul. Łowiecka (była Trzesieka)

2. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „KOTECH” Zbigniew Korpal ul. Wodociągowa 6B, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Wodociągowa 6B.

3. FEST-MET Małgorzata Jagiełło-Owsiak ul. Przemysłowa 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Przemysłowa 3.

4. TOPPAS Zbigniew Topczyłko ul. Przemysłowa 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Łukasiewicza 3.

5. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Janusz Bujalski ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów w Szczecinku ul. Armii Krajowej 69.

6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mirosława Makuca - punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Wiśniowa 10.

7. AGRECO - SERVICE Sp. z o.o. ul. Prosta 3,5,7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Łukasiewicza 1.

8. Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Górski ul. Sikorskiego 38, 78-400 Szczecinek - punkty zbierania odpadów zlokalizowane w Szczecinku na ul. Pilskiej 5 oraz Koszalińskiej 64.

9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VIMET Jarosław Zwolan ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek – punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Szczecinku ul. Bugno 3.  

Przypominamy, że działające w Szczecinku  Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otwarte są w następujących  godzinach: poniedziałek-piątek 7:00-18:00, sobota: 7:00-14:00

WYKAZ APTEK ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

załącznik do pobrania

WYKAZ PUNKTÓW ODBIERAJĄCYCH ZUŻYTE BATERIE

załącznik do pobrania

WYKAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH "GNIAZD" DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH NIERUCHOMOŚCI, USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK

załącznik do pobrania

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

załącznik do pobrania